22 oktober 2021 . Eten voor Eten.

Het is bijna alweer een vertrouwd concept. Noteer alvast in uw agenda dat wij de Harmoniezaal in Rijsbergen vastgelegd hebben voor ons
evenement Eten Voor Eten. Dit gaat plaatsvinden op vrijdag 22-10-2021. Er zijn in de afgelopen twee jaar
ondanks de pandemie genoeg zaken gepasseerd in Nepal om dat met u te willen delen .  Er valt o.a. wat te vertellen over een samenwerking die we onlangs zijn aangegaan met een Stichting uit België. Zij zullen zich op de avond aan u voorstellen.

Natuurlijk gaan we dit organiseren conform de geldende coronaregels. Als u komt zullen we u daarom vragen om een  een vaccinatiebewijs of recente test .

Voorzitter Cecile de Theije in Nepal.

Afgelopen woensdag zijn onze voorzitter en haar partner Rene vertrokken voor een werkbezoek aan ons werkgebied in Nepal. Ze zijn daar vooral om ons project op het gebied van het verzorgen van Praktisch Agrarisch Onderwijs verder vlot te trekken en vorm te geven. Hoofddoel van de reis is het verder uitwerken en bouwen van de “modelboerderij ” en het werven van studenten.

Cecile en Rene zijn op dit moment nog in Kathmandu en hebben daar de eerste besprekingen met onze contactpersonen in Nepal al gevoerd. Er zijn ook al een aantal bedrijven bezocht om spullen in te slaan die in het gebied gebruikt gaan worden.

Ze vertrekken zo snel mogelijk naar het werkgebied in Soluhkombu in Nepal . Je kunt, als je dat wil, ze volgen via deze link naar Polarsteps. (https://www.polarsteps.com/stichtingtashidelek/2819083-met-tashi-delek-naar-soluhkumbu? fbclid=IwAR1OqadEZDylz43Otb8CVBJhMsjVHJoC9fK1fToR9uqjcHgQ3boXxX59Dto

 

Praktisch Agrarisch Onderwijs

Hallo allemaal.

Het is weer even geleden dat jullie via dit medium iets van ons hebben gehoord. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we stil hebben gezeten. Daarom nu even een update.

Ons volgende project in Nepal richt zich op het praktisch vorm geven van agrarisch onderwijs in ons werkgebied . Op 26 april as. vertrekken Jan, Cecile en haar man René naar het gebied. Belangrijkste doel van de reis is deze keer  het onderzoek naar de mogelijkheden om de agrarische kennis in het gebied op een hoger peil te brengen en te bekijken of er bij jongeren  behoefte is aan een vorm van praktisch agrarische onderwijs. Daarnaast kijken we natuurlijk ook hoe het er op dit moment in zijn algemeen voorstaat in het gebied. Zo gaan we bijvoorbeeld met eigen ogen het inmiddels afgeronde “Waterproject ” bekijken.

Om geld in te zamelen voor voor onze toekomstige uitdagingen organiseren we in samenwerking met de Prisma-scholen in Zeeland op 20 september 2018  een grote goede doelenmarkt. Dit is nogal een groot project dat veel voorbereiding vraagt. Gelukkig hebben we een grote groep mensen bereid gevonden ons met dit project te helpen!

Zij hebben afgelopen 13 april een succesvolle eerste bijeenkomst gehad. Op deze avond werd de opzet van het project gepresenteerd en werden verschillende werkgroepjes gevormd. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

Zoals hiervoor al  aangegeven zijn onze mensen voor een aantal  weken weer op bezoek in het gebied.  Ze zijn deze keer te volgen via het reisblog van Rene  en Cecile de Theije .

https://www.polarsteps.com/stichtingtashidelek

 

Vrijdag 16 februari 2018 GROTE BINGOAVOND

Op vrijdagavond 16 februari 2018 gaan we er weer tegen aan. We organiseren dan een grote BINGO in de Harmoniezaal in Rijsbergen. De opbrengst komt zoals gebruikelijk natuurlijk weer in zijn geheel terecht bij onze mensen in Nepal. Er valt nog heel wat te doen daar en we hebben plannen genoeg.

Optreden Jan de Bruijn

Wij zijn heel blij dat Jan geheel belangeloos zijn grote talent voor onze Stichting wil inzetten.
Jan  stelt ons in de gelegenheid wat geld voor onze projecten in Nepal op te halen. Hij treedt belangeloos op voor onze Stichting op zondagmiddag 1 oktober as. in Het Kaffee, St.Bavostraat 79 te Rijsbergen.Jan staat bekend als een geweldig gitarist / zanger en songwriter van o.a de blues en de jazz. Dit belooft een mooie middag te worden.

Onze contactpersoon in Nepal stelt zich voor!

Het is even stil geweest op deze pagina. Dat wil niet zeggen dat ook wij stil zitten. Natuurlijk zijn we nog altijd aan het werk voor ons project in Nepal. Dat is ook zo voor onze contactpersoon in Nepal,  Gomba Sherpa. In een video stelt hij zich aan uw voor.