Tashi Delek Sponsorplan

Stichting Tashi Delek is werkzaam in het district Solukhumbu in Nepal. Op dit moment richt de stichting zich op de dorpen Mude, Mudepasal en Belidanda.
Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding. Hier hopen we met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen.
Wij proberen er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door onze ondersteuning meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan.
Door het opzetten van coöperaties willen we bijdragen aan een goede samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling.
Ook willen we de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze in de toekomst minder afhankelijk worden van financiële ondersteuning.

In ons Sponsorplan kunt u lezen op welke wijze  U  een bijdrage zou kunnen leveren aan ons werk in Nepal. Klik hieronder om het Sponsorplan te openen. Het plan staat ook op de pagina “Wat doen wij ”

TashiDelek Sponsorplan