Verslag van mijn reis naar Nepal in mei 2016

Dit jaar waren er  twee zaken die er uit zouden moeten springen. Dat  was tot het komen een overeenkomst met Kanchan tot het hernieuwen van  de watersystemen die de drie dorpen nu van water voorzien en het introduceren van Dirk-Jan  Kloet.

Om met de laatste te beginnen. Dirk-Jan is een student aan  de HAS in Den Bosch en is in  het kader van zijn studie verplicht om een buitenland stage van 15 weken te doen. Ik kende hem van de MAS in Breda en hij had toen al belangstelling voor ons werk in Nepal.  Na hem daar geïntroduceerd te hebben is met hem en de boeren daar afgesproken dat hij minimaal 2 maal per week bij de dorpen langskomt om hun  praktische kennis bij  te brengen. Verder gaat hij een maal per week naar de agrarische school in  Garma om daar zowel les te geven , maar ook om ervaringen  uit te wisselen. Ook zal hij met leerlingen van die school naar ons werkgebied trekken om hun daar praktisch kennis bij  te brengen.

Wij zijn ook nog naar Pohkara gereisd om daar te overleggen met Kanchan  over hun voorstel te bespreken aangaande het water gebeuren in ons werkgebied.  De volgende dag kon na wat uitleg en kleine aanpassingen  kon aan het eind van de middag de overeenkomst getekend worden. Er wordt direct na de monsoon  (  1 sept ) begonnen  met de werkzaamheden en deze zullen maximaal 3 maanden duren. Van de totale kosten zal ongeveer een kwart opgebracht moeten worden door de bewoners. Dit gedeelte kan cash betaald worden , maar ook in arbeid of een variant van beide.

Na bezoek aan het gebied hebben we Kanchan toch weer uitgenodigd om naar Kathmandu te komen. Toen we in het gebied waren bleek er een probleem te zijn met de bron die o. a.  Sherpa Mude  van water voorziet.  Maar deze gemeenschap had ook al een alternatief. Ze hadden een nieuwe bron die volgens hun nog nooit was droog gevallen en ze zijn bereid om de helft van de aanleg kosten voor hun rekening te nemen.

Ook zijn  er zaken die voor nu of de lange termijn de aandacht verdienen. Dan  heb ik het over het beter en  zuiniger omgaan van  de gedoneerde zaden, het aanleren  van simpele handelingen zoals het ondersteunen van de tomatenplanten, het gebruik  maken van urine als meststof, maar ook het oprijen  planten van gewassen en het maken van goede compost.

Het geeft ook een prima gevoel  en  extra energie als met name de oudere generatie van ons werkgebied laten weten dat er de laatste jaren dat er op agrarische gebied veel vooruitgang is geboekt. Maar ook  het aanreiken van  agrarische info via een magazine is voor hun welkome aanvulling van  kennis.

Als laatste wil ik toch niet onvermeld laten dat we met een tweetal  organisaties aan het brainstormen  zijn hoe we de toenemende productie kunnen afzetten tegen een goede prijs.  Ook is een van deze twee organisaties bereid om ons te helpen  met het aanvragen van subsidies bij  de overheid

Juni 2016 , Jan Dictus